Tay Nắm Cửa Tủ Nội Thất

Tay nắm tủ lá nho màu đồng cổ điển NK069-C

2 lỗ vít cách 96mm – 78,000đ 2 lỗ vít cách 128mm – 116,000đ Thông số kỹ thuật Tay nắm tủ lá nho màu đồng cổ điển NK069-C – Kích thước : khoảng cách lỗ 96mm – chiều dài phủ bì 110mm khoảng cách lỗ 128mm – chiều dài phủ bì 140mm – Chất liệu …

Tay nắm tủ lá nho màu đồng cổ điển NK069-C Read More »

Núm nắm tủ lá nho cổ điển NK070-TV

Đường kính 30mm – 88,000đ Thông số kỹ thuật Núm nắm tủ lá nho cổ điển NK070-TV : – Kích thước : đường kính 30mm – Chất liệu : hợp kim kẽm chất lượng cao – Màu sắc : màu trắng viền vàng – Mã sản phẩm: NK070-TV Đây là sản phẩm được ưa chuộng …

Núm nắm tủ lá nho cổ điển NK070-TV Read More »

Núm nắm tủ lá nho màu đồng cổ điển NK070-C

Đường kính 30mm – 62,000đ Thông số kỹ thuật Núm nắm tủ lá nho màu đồng cổ điển NK070-C – Kích thước : đường kính 30mm – Chất liệu : hợp kim kẽm chất lượng cao – Màu sắc : màu đồng cổ – Mã sản phẩm: NK070-C Đây là sản phẩm được ưa chuộng …

Núm nắm tủ lá nho màu đồng cổ điển NK070-C Read More »

Núm nắm tủ lá nho mạ vàng NK070-V

Đường kính 30mm – 71,000đ Thông số kỹ thuật Núm nắm tủ lá nho mạ vàng NK070-V : – Kích thước : đường kính 30mm – Chất liệu : hợp kim kẽm chất lượng cao – Màu sắc : màu vàng bóng – Mã sản phẩm: NK070-V Đây là sản phẩm được ưa chuộng sử …

Núm nắm tủ lá nho mạ vàng NK070-V Read More »

Tay nắm tủ lá nho mạ vàng NK069-V

2 vít cách 96mm – 89,000đ 2 vít cách 128mm – 135,000đ Thông số kỹ thuật Tay nắm tủ lá nho mạ vàng NK069-96V : – Kích thước : khoảng cách lỗ 96mm – chiều dài phủ bì 110mm khoảng cách lỗ 128mm – chiều dài phủ bì 140mm – Chất liệu : hợp kim …

Tay nắm tủ lá nho mạ vàng NK069-V Read More »

Núm tay nắm tủ cổ điển NK068-C

Đường kính 44mm – 65,000đ Thông số kỹ thuật Núm tay nắm tủ cổ điển NK068-C – Kích thước : đường kính 45mm – Chất liệu : hợp kim kẽm chất lượng cao – Màu sắc : màu đồng cổ – Mã sản phẩm: NK068-C Núm tay nắm tủ cổ điển NK068-C có thiết kế …

Núm tay nắm tủ cổ điển NK068-C Read More »

Núm tay nắm tủ lá nho NK068-TV

Đường kính 44mm – 101,000đ Thông số kỹ thuật núm tay nắm tủ lá nho NK068-TV : – Kích thước : đường kính 45mm – Chất liệu : hợp kim kẽm chất lượng cao – Màu sắc : màu trắng viền vàng – Mã sản phẩm: NK068-TV Núm tay nắm tủ lá nho NK068 có …

Núm tay nắm tủ lá nho NK068-TV Read More »

Núm tay nắm tủ mạ vàng NK068-V

Đường kính 44mm – 78,000đ Thông số kỹ thuật núm tay nắm tủ mạ vàng NK068-V : – Kích thước : đường kính 45mm – Chất liệu : hợp kim kẽm chất lượng cao – Màu sắc : màu vàng bóng – Mã sản phẩm: NK068-V Núm tay nắm tủ mạ vàng NK068 có thiết …

Núm tay nắm tủ mạ vàng NK068-V Read More »

Núm tay nắm tủ mạ vàng NK067-V

Đường kính 45mm – 71,000đ Thông số kỹ thuật núm tay nắm tủ mạ vàng NK067-V : – Kích thước : đường kính 45mm – Chất liệu : hợp kim kẽm chất lượng cao – Màu sắc : màu vàng bóng – Mã sản phẩm: NK067-V Sản phẩm núm tay nắm tủ mạ vàng NK067 …

Núm tay nắm tủ mạ vàng NK067-V Read More »

Tay nắm cửa tủ dạng thanh NK066-D

2 vít cách 96mm – 106,000đ 2 vít cách 128mm – 128,000đ 2 vít cách 160mm – 138,000đ 2 vít cách 320mm – 365,000đ Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa tủ dạng thanh NK066-D : – Kích thước : khoảng cách lỗ 96mm – chiều dài phủ bì 110mm khoảng cách lỗ 128mm – …

Tay nắm cửa tủ dạng thanh NK066-D Read More »